(¯`·.º-:¦:- Hướng dẫn chuyển vcoin từ trang chủ vào game -:¦:-º.·´¯)

Đăng nhập game và đứng ở vị trí chờ chọn nhân vật

( không vào hẳn game nhé các bạn)

 

Tiếp theo ra trang chủ dùng tính năng chuyển vcoin vào game

ADMIN Ngày đưa tin :  [24/01/2018]
Thay mặt BQT