(¯`·.º-:¦:- Phần thưởng đua top test game và open -:¦:-º.·´¯)

PHẦN THƯỞNG ĐUA TOP TEST GAME

 

ĐẦU TOP: 50.000 VCOIN

NHÌ TOP: 40.000 VCOIN

BA TOP 30.000 VCOIN

TOP 4 ĐẾN 10: 20.000 VOIN

 

PHẦN THƯỞNG OPEN

KHI CÓ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP CHUYỂN SINH 200 LẦN THƯỞNG

ĐẦU TOP: 70.000 VCOIN

NHÌ TOP THƯỞNG 60.000 VCOIN

BA TOP THƯỞNG: 50.000 VCOIN

 

KHI CÓ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP CHUYỂN SINH 300 LẦN THƯỞNG

ĐẦU TOP: 100.000 VCOIN

NHÌ TOP THƯỞNG 80.000 VCOIN

BA TOP THƯỞNG: 60.000 VCOIN

 

KHI CÓ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP CHUYỂN SINH 400 LẦN THƯỞNG

ĐẦU TOP: 200.000 VCOIN

NHÌ TOP THƯỞNG 150.000 VCOIN

BA TOP THƯỞNG: 100.000 VCOIN

TOP 4 ĐẾN 10 THƯỞNG: 50.000 VCOIN

 

KHI CÓ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP CHUYỂN SINH 600 LẦN THƯỞNG

ĐẦU TOP: 200.000 VCOIN

NHÌ TOP THƯỞNG 150.000 VCOIN

BA TOP THƯỞNG: 100.000 VCOIN

TOP 4 ĐẾN 10 THƯỞNG: 50.000 VCOIN

 

BẤT KỂ NHÂN VẬT ĐẠT CẤP CHUYỂN SINH 800 LẦN THƯỞNG: 100.000 VCOIN

 

ADMIN

ADMIN Ngày đưa tin :  [24/01/2018]
Thay mặt BQT