(¯`·.º-:¦:- Khuyến mãi 70% giá trị thẻ nạp bắt đầu từ CN, kết thúc hết T3 ngày 13/2/2018 -:¦:-º.·´¯)

 KHUYẾN MÃI GIÁ TRỊ THẺ NẠP 

 

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI: BẮT ĐẦU TỪ CN

THỜI GIAN KẾT THÚC: HẾT T3 NGÀY  13/2/2018

 

KHUYẾN MÃI 70% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐỐI VỚI THẺ GATE

KHUYẾN MÃI 60% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐỐI VỚI THẺ MOBI

 

KHUYẾN MÃI 50% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐỐI VỚI THẺ VIETTEL

  KHUYẾN MÃI 50% GIÁ TRỊ THẺ NẠP ĐỐI VỚI THẺ VINAPHONE

 

KÍNH BÁO

 

ADMIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMIN Ngày đưa tin :  [10/02/2018]
Thay mặt BQT